پرسکاری هیدرولیکی و ضربه ای (مکانیکی) سالهاست در شرکت خورند براس ساخت قطعات این شرکت ، به کار گرفته می شود .

شرکت خورند برای پرسکاری از دستگاههای پرس متعددی از جمله 40 تن ، 250 تن، 100 تن و … استفاده می کند

برای آشنایی با پرسکاری روی ادامه مطلب کلیک نمایید .