شرکت صنعتی خورند از آغاز تأسیس ، در زمینه ماشینکاری فعالیت می کند و در زمینه سوراخکاری و نک زنی و سایر خدمات ماشینکاری قطعات خودکفا می باشد .

برای آشنایی با فرایند ماشینکاری روی ادامه مطلب کلیک نمایید .